การไหว้พระภูมิเจ้าที่ - น้ำแดงมงคล

การไหว้พระภูมิเจ้าที่

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ให้นำเครื่องไหว้ไปวางหน้าศาลพระภูมิ ศาลตายาย ถวายกับข้าว อาหารปรุงสุกทั่วไป ไม่จำกัดอย่าง แล้วแต่ฐานะและความประสงค์ของคนไหว้ รวมไปจนถึงน้ำเปล่าและน้ำผลไม้ที่เป็นมงคล โดยถวายตามจำนวนเลขมงคลของตนเอง

2.จุดธูปจำนวน 9 ดอกปักลงบนกระถางทรายที่มั่นคง แล้วจุดธูป สวดพระมนต์ขอขมา ตั้งนโม 3 จบ ตามด้วย “อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง”

3.ถวายผลไม้และดอกไม้มงคลแก่พระภูมิเจ้าที่ ซึ่งผลไม้มงคลนั้นได้แก่ ส้ม แอปเปิ้ล องุ่น สาลี่ พลับ กล้วย สับปะรด ลิ้นจี่ ทับทิม ส่วนดอกไม้มงคลที่นำมาไหว้นั้นก็จะมี พวงมาลัยดอกดาวเรือง หรือพวงมาลัยดอกมะลิเป็นต้น

 4.หากท่านใดไม่สะดวกที่จะถวายผลไม้และดอกไม้มงคล ก็สามารถถวายน้ำแดงมงคลแทนได้ ซึ่งน้ำแดงมงคลผลิตจากน้ำทับทิมเข้มข้นผสมกลิ่นดอกมะลิ ซึ่งทั้งสองก็เป็นผลไม้และดอกไม้มงคลเช่นกัน

5.หลังจากที่ธูปทั้ง 9 ดอกดับลงแล้ว ให้ท่านเริ่มทำความสะอาดบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาด เช็ด ถู หรือดูดฝุ่น สิ่งสกปรกภายในบ้านแล้ว ให้นำผ้าขาวห่อฝุ่นผงหรือเศษขยะที่เก็บได้นั้น ไปทิ้งในถังขยะหรือใส่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ภายในวัดใกล้บ้าน แล้วหันหลังเดินออกมาโดยไม่หันกลับไปมองฝุ่นผงหรือขยะนั้นอีกจนกว่าจะถึงบ้าน ซึ่งนี่เป็นเคล็ดที่เกจิอาจารย์หลายๆท่าน แนะนำให้ปฏิบัติ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ถวายและคนในครอบครัวในบ้าน   

6.หลังจากการถวายแล้ว หลังจากวันนั้นให้ไปทำบุญที่วัดเพื่อกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่ หรือศาลตายาย ตั้งอธิษฐานจิตกล่าวคำขอขมา ที่ได้ล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในทุกๆวัน 

3 thoughts on “การไหว้พระภูมิเจ้าที่

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.