คำไหว้หลวงพ่อปลดหนี้ วัดดับภัย - น้ำแดงมงคล

คำไหว้หลวงพ่อปลดหนี้ วัดดับภัย

กราบไหว้ ขอพร ตั้งอธิษฐานจิต

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)

พุทธังนิรมิตเงินมา ธัมมังนิรมิททองมา สังฆังนิรมิตลาภผลพูนมา
พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
มหาปุญโญ มหาลาโภ อานุภาเวนะ เมรักขันตุ

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ พระพุทธอันเป็นสรณะสูงสุด มีนามว่าหลวงพ่อปลดหนี้ ขอจงปลดเปลื้องความทุกข์กาย ทุกข์ใจทั้งปวง ปลดเปลื้องหนี้สินทั้งปวง ปลดเปลื้องอุปสรรคเคราะห์ภัยทั้งปวง สิ่งไม่ดีให้หมดสิ้นไป ด้วยพุทธานุภาพ จงบังเกิดโชคลาภ สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

(สวด 9 จบแล้วอธิษฐานขอพร)

นอกจากหลวงพ่อดับภัยที่พุทธศาสนิกชนแห่แหนมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็น สิริมงคลตามพระนามแล้วนั้น “วัดดับภัย” แห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาใครไปก็ไม่พลาดที่จะแวะเวียนไปตักน้ำนำไปสรงน้ำพระพุทธมนต์ หรืออาบน้ำชำระสิ่งไม่ดีนั่นก็คือ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” อยู่ด้านหน้าขวาของวิหารพระเจ้าดับภัย ซึ่งเชื่อว่าเป็น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สมัยพระเจ้าอินทวโรรสเจ้า หลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 เสด็จกลับจากกรุง เทพฯ ต้องแวะมาวัดดับภัย เพื่อนำน้ำในบ่อนี้ไปสรงน้ำพระพุทธมนต์ ก่อนแวะไปวัดเชียงยืนเพื่อสืบดวงชะตา ส่วนด้านซ้ายของวิหารพระเจ้าดับภัยเป็นวิหารหลวงพ่อหยกขาวดับภัย ซึ่งมีพระพุทธสิหิงค์หยกขาวดับภัยแห่งวิหาร หลวงพ่อหยกขาวดับภัยประดิษฐานอยู่เพื่อ ให้คนกราบไหว้ โดยด้านหน้าฐานพระพุทธ รูปจะมีแผ่นอครีลิกสีเขียวเขียนคำกล่าว บูชาไว้ว่า “ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธสิหิงค์หยกขาวดับภัย ที่ประดิษฐาน ณ วิหารหลวงพ่อหยกขาวดับภัยแห่งวัดดับภัยแห่งนี้ด้วยเศียรเกล้า ขอพุทธานุภาพและบุญญานุภาพแห่งพุทธสิหิงค์หยกดับภัยนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จทุกประการ จงอุบัติเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ขอความ สำเร็จด้านหน้าที่การงาน การประกอบ ธุรกิจ จงอุบัติเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในฉับพลันเทอญฯ นิพพานะ ปัจจโย โหตุ” 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.