Image Portfolio - น้ำแดงมงคล

ภาพจากลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนน้ำแดงมงคล999จำกัด 

กิจกรรมของน้ำแดงมงคล

ถวายพระสงฆ์

น้ำทับทิมผสมกลิ่นมะลิ ผลิตจากน้ำทับทิมเข้มข้น เป็นผลไม้มงคล ใช้ถวายบูชามาตั้งแต่โบราณ ขนาดเล็กกว่ากำปั้น ใช้เป็นน้ำปานะสำหรับพระสงฆ์ได้ โดยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย

ถวายสิ่งมงคล

ทับทิมเป็นผลไม้มงคล ใช้ถวายและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาล มีความหมายที่ดี ชาวจีนนิยมถวายเพื่อให้ครอบครัวอบอุ่น มีลูกหลานสืบสกุลมากมาย ค้าขายร่ำรวย เฮงและดี 

เพิ่มเมนูมงคล

น้ำทับทิมผสมกลิ่นมะลิ เป็นน้ำผลไม้ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ได้รับเครื่องหมาย อย. สามารถใช้ดื่มเป็นน้ำผลไม้ได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเป็นเมนูมงคลสำหรับร้านค้า ร้านกาแฟ ฯลฯ